Spis treści

1. Informacje wstępne

Zalecane jest wykonania zdjęcia karty produktu na którym jest numer seryjny oraz kod niezbędny przy pierwszym uruchomieniu.

Aby być na bieżąco polecam polubienie profilu Imbue Light na Facebooku. Będą tam publikowane wszystkie informacje dotyczące projektu jak np. informacje o aktualizacji oprogramowania, promocje itd…

2. Podłączenie zasilania i listwy LED do kontrolera.

Kontroler Imbue Light współpracuje z następującymi listwami LED:

Listwy stało-kolorowe Listwy Magic LED
Listwy jednokolorowe
Listwy dwu kolorowe
Listwy trzykolorowe – RGB
Listwy RGB + CW ( RGB z zimnym białym )
Listwy RGB + WW ( RGB z ciepłym białym )
WS2811
WS2812
WS2812B
SK6812 ( z WW lub CW )

Listw stało kolorowe w większości zasilane są ze stałego napięcia o wartości +12V, natomiast listwy Magic Led przeważnie z napięcia stałego +5V ( choć zdarzają się modele WS2811 zasilane z napięcia +12V DC ).

UWAGA!
Podłączanie złego napięcia np.: podanie +12V do listwy Magic LED, która jest na 5V, spowoduje uszkodzenie całej listwy!

Sposób podłączenia kontrolera z diodami Magic LED:

Sposób podłączenia kontrolera z diodami stało-kolorowymi RGB+W:

Po włączeniu zasilania, logo Imbue Light zaświeci się szybko kilka razy a następnie będzie świeciło na krótko raz na sekundę.

3. Aplikacja Imbue Light

Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android powyżej wersji 5.2. Można ją pobrać ze sklepu Google Play pod tym linkiem. Imbue Light Android

Aplikacja wymaga zezwolenia na dostęp do informacji o lokalizacji oraz o dostępu do plików na urządzeniu mobilnym. Aplikacja wymaga takze włączonego Bluetootha na urządzeniu mobilnym.

Wersja na urządzenia z systemem iOS będzie dostępna wkrótce.

4. Pierwsze połączanie się aplikacji z kontrolerem Imbue Light.

Po uruchomieniu aplikacji, wyświetli nam się lista dostępnych sterowników ( w zasięgu komunikacji Bluetooth ).  Jeżeli chcemy jeszcze raz sprawdzić, dostępność w zasięgu sterowników, należy nacisnąć przycisk „Skan”.

Gdy łączmy się po raz pierwszy, sterownik pojawi nam się na liście w kolorze jasnozielonym oraz z ikonką „plus”. Aby połączyć się ze sterownikiem, klikam w jego nazwę.

Podczas pierwszego połączenia, musimy wpisać 4 znakowy kod sterownika. Jest to zabezpieczanie, które uniemożliwia nieuprawnionym osobą, którzy także posiadają zainstalowaną aplikację oraz są w zasięgu danego sterownika, na połączenie się i sterowaniem oświetleniem. Kod sterownika znajduje się na obudowie ( zazwyczaj od spodu ), oraz na dostarczonej karcie produktu. Przy wpisywaniu kodu wielkość liter nie ma znaczenia.

Uwaga!
Gdy zgubimy kod, lub zatrze się naklejka na sterowniku jest możliwość uzyskania kodu poprzez kontakt mailowy: info@imbuelight.com.

Jeżeli wpisany kod jest poprawny, to pojawi się kolejne okno w którym wpisujemy nazwę pod którą będzie widoczny na liście nasz sterownik.

Po wpisaniu nazwy następuję połączenie się ze sterownikiem. Następnie pojawi nam się okno, w którym możemy wybrać rodzaj listwy LED, który mamy podłączony do sterownika.

Ostatnim etapem jest wpisanie liczby podłączonych diod LED. Ilość diod LED jest kluczowa dla listw Magic LED. Dla listw stało kolorowych, ta wartość nie ma większego znaczenia.

Gotowe!
Od teraz możemy sterować listwą LED, zmieniać kolor, jasność i efekty. Wszystkie te kroki konfiguracyjne pojawiają się tylko przy pierwszym połączeniu danego sterownika z urządzeniem mobilnym. Kod sterownika będzie zawsze widoczny przy nazwie sterownika w liście sterowników ( w nawiasie ) oraz po połączeniu w ustawieniach ( w zakładce „inne ustawienia”).

5. Wybieranie efektów, kolorów, jasności.

W głównym oknie programu możemy wybrać jeden z ponad dwudziestu efektów. Lista obecnie dostępnych efektów: Stały kolor – color picker, Stały kolor – suwaki, Stały kolor – grawitacja, Tęcza, Tęcza reggae, Burza, Ogień, Policja, Ruchoma tęcza, Ruchoma tęcza z gwiazdkami, Gwiazdki, Losowe kolory, Ognisko, Kolorowe paski, Padający śnieg, Zachód słońca, Zorza polarna, Muzyka: Bass Equalizer , Muzyka: Bass EQ Color Picker, Muzyka: Bass EQ Losowe Kolory, Muzyka: Bass Kolorowe Paski, Muzyka: Chopin, Muzyka: Magic Equalizer, Muzyka: Basowy Śnieg, Muzyka: Magiczne Paski, Muzyka: Basowe gwiazdki.

W większości efektów możemy konfigurować kolor lub prędkość efektu, natomiast w każdym efekcie możemy dowolnie zmieniać jasność.

Uwaga!
Wszystkie wypisane wyżej efekty, dostępne są dla listw Magic LED ( czyli WS2811, WS2812, SK6812 ). Dla listw stałokolorowych ilość efektów jest mniejsza. Różnica wynika ze specyfiki listw Magic Led oraz stałokolorowych.

6. Zapisywanie ustawień do sterownika

Klikając ikonkę zapisu znajdującą się w prawej-górnej części głównego okna, możemy wybrane ustawienie efektu zapisać do pamięci sterownika. Dzięki temu po każdym resecie zasalania, sterownik włączy się w wybranych ustawieniach.

7. Akcesoria bezprzewodowe

Każdy sterownik można sparować z jednym z trzech akcesoriów bezprzewodowych:

  • przycisk – Imbue Button,
  • czujnik ruchu i światłą – Imbue Sensor,
  • pilot Imbue Remote.

Obecnie dostępny w sprzedaży jest przycisk bezprzewodowy Imbue Button.

Aby dodać nowe akcesorium do sterownika, należy kliknąć w ikonkę „akcesorii” ( symbol różdżki znajdująca się w prawym górnym rogu aplikacji).

Do każdego sterownika możemy podłączy 4 akcesoria bezprzewodowe. Aby dodać akcesorium np. numer 1, należy rozwinąć listę akcesoria oraz nacisnąć znak plusa. W tym momencie na akcesorium należy przytrzymać przez prę sekund przycisk, aż do momentu gdy pojawi się komunikat o dodaniu nowego akcesoria do kontrolera.

Po sparowaniu przycisku, możemy wybrać jak ma działać przycisk ( domyślnie jest ustawiony w tryb włącz/wyłącz ). Możemy także wyłączy lub włączyć działanie akcesoria ( bez usuwania ) lub całkowicie usunąć akcesorium z listy.

Jedno akcesorium bezprzewodowe może sterować jednocześnie dowolną ilością sterowników. Wystarczy tylko dodać je do sterowników i zapewnić zasięg radiowy, który wynosi około 10-30 metrów w budynkach i do 100 metrów w terenie otwartym.

8. Zmiana ustawień listwy LED

Po połączeniu się ze sterownikiem jest możliwość zmiany ustawień podłączonej listwy LED. W tym celu należy wejść w ustawienia – ikonka koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu, a następnie rozwinąć opcję ustawienia listwy. Możemy zmienić typ listwy LED, ilość diod LED ( jest to kluczowa wartość dla listw magic LED ) oraz możemy odczytać jaka jest wartość napięcia na wejściu zasilacza.

Dodatkowo wyświetla nam się informacja na temat zasilacza, który jest niezbędny do podłączenia wybranego typu listwy oraz wybranej liczby diod LED ( wartość prądu wyliczana jest przy maksymalnej jasności i zapalonych wszystkich kolorach listwy LED ).

9. Włączanie sterowanie mikrofonem oraz tryby muzyczne

W sterowniku jest zabudowany mikrofon, który umożliwia dwa tryby pracy:

1. Tz. klaskacz:
Opcję tę można włączyć w ustawieniach, wybierając zakładkę „Klaskacz” a następnie wybierając działanie podczas klaskania oraz próg działania. Im większy próg tym mocniej należy klasnąć aby wygenerować zdarzenie. Ciekawy efekt można uzyskać podczas ustawienia mirofonu w tryb „Włącz” i puszczenie muzyki lub mówienie do sterownika oraz wyregulowanie progu zadziałania.

2. Tryby muzyczne.
Aktualnie dostępne jest 7 trybów muzycznych. Dostępne są one na końcu listy dostępnych efektów dla kontrolera. Efekty najlepiej działają gdy mamy dobre głośniki ( najlepiej z subwooferem ) oraz dla muzyki w której występuje wyraźny rytm np.: https://www.youtube.com/watch?v=ycBBygx299Q

Gdy włączymy efekty muzyczne, klaskacz zostaje zdeaktywowany.

10. Konfigurowanie trybu Master/Slave

Tryb MASTER/SLAVE pozwala w jednym czasie sterować dowolną ilością sterowników. Jeden sterownik przełączamy w tryb MASTER a pozostałe w tryb SLAVE. Jeśli połączymy się aplikacją ze sterownikiem Master, będziemy mogli regulować jasność, kolor oraz inne ustawienia efektów na wszystkich urządzeniach typu Slave. Poniżej na schemacie przedstawiono jeden sterownik Master oraz trzy sterowniki SLAVE:

Ustawianie jako Master. Aby ustawić sterownik w trybie master należy przejść w ustawienia – klikając w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu. W ustawieniach należy kliknąć „MASTER SLAVE” a następnie wybrać tryb „Master” w oknie wyboru trybu. Pojawi się wtedy pole Master adres, należy klikną w to pole, wtedy adres mastera zostanie skopiowany do schowka. Ustawianie jako Slave. Aby ustawić sterownik w trybie Slave należy przejść w ustawienia – klikając w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu. W ustawieniach należy kliknąć „MASTER SLAVE” a następnie wybrać tryb „Slave” w oknie wyboru trybu. Kolejnym krokiem jest wprowadzanie kodu z urządzenia master. Jeżeli wcześniej ustawialiśmy mastera, to wystarczy wkleić adres ze schowka. Następnie należy wybrać tryb działania slave:

  • Tylko jasność – kopiuje ustawienie jasności ze sterownika master – dzięki temu możemy ustawić na Slave inny efekt niż na listwie master ( może być nawet inny rodzaj listwy LED).
  • Jasność i kolor – kopiuje ze sterownika master jasność i ustawiony kolor efektu.,
  • Jasność, kolor i ustawienia efektu – kopiuje ze sterownika Master, jasność, kolor oraz ustawienia efektu np.: prędkość
  • Wszystkie ustawienia oraz synchronizacja czasowa – kopiuje wszystkie dane oraz synchronizuje czasowo efekty np. tęcza, ruchoma tęcza będą zaczynać się od tego samego koloru.

Uwaga! Aby tryb Master/Slave działał, wszystkie sterowniki SLAVE muszą być w zasięgu radiowym sterownika MASTER ( czyli do 30 metrów w budynkach oraz do 100 metrów na terenie otwartym).

Tryb Master/Slave i akcesoria bezprzewodowe. Jeżeli chcemy korzystać z akcesorii bezprzewodowych w trybie Master Slave, to wtedy najlepiej dodać je do sterownika ustawionego w trybie MASTER – wtedy wszystkie pozostałe sterowniki ustawione w trybie SLAVE będą reagowały na akcesoria.

11. Opcje dodatkowe

Klikając w ustawienia a następnie rozwijajć menu „INNE OPCJE” mamy dostęp do różnych dodatkowych ustawień:

  • Sygnalizacja diody LED – włącza i wyłącza mrugające podświetlenie loga w kontrolerze Imbue Light.
  • Płynne rozświetlanie – włącza i wyłącza płynne rozświetlanie i gaszenie. Dotyczy to reakcji na akcesoria bezprzewodowe oraz na tryb klaskacza.
  • Advertising off – w niektórych przypadkach przydatne będzie całkowite wyłączeni możliwości połączenia się ze sterownikiem za pomocą aplikacji ( np. jeżeli sterownik jest używamy w miejscu publicznym, do którego dostęp ma wiele osób) . Po zaznaczeniu tej opcji ze sterownikiem będzie się można połączyć tylko przez pięć minut po podaniu zasilania. Sterowanie będzie się mogło odbywać tylko za pomocą akcesori lub klaskacza ( jeżeli jest aktywowany ).

Oprócz powyższych ustawień, dodatkowo można także odczytać wersję firmweru, wersje hardweru, numer seryjny kontrolera, kod kontrolera oraz przejść w tryb aktualizacji sterownika.

0